Skip to content Skip to footer


 
TNTm Newsletter

Art of Agening – 1st Theatre & Science Festival este primul festival al Convenției Teatrale Europene (16-18 aprilie 2015).

European Theatre Convention este cea mai vastă și longevivă rețea continentală de instituții teatrale, reunind 40 de teatre din 25 de țări.

The Art of Ageing (Arta de a îmbătrâni) este un proiect artistic european care are ca scop cercetarea acestui punct fierbinte al prezentului – îmbătrânirea societăților, mai precis creșterea gradului de conștientizare privind provocările demografice, politice, sociale, biologice și economice ale societăților aflate în curs de îmbătrânire, încurajând, totodată, toate generațiile să ia parte în mod activ la viața socială. Proiectul Art of Ageing răspunde acestei provocări printr-o serie de coproducții teatrale cu audiență internațională. Prin conștientizarea acestui topic și printr-o mare vizibilitate, AA dezvoltă noi perspective și abordări ale cercetării artistice în contextul european, multidisciplinar – științific și socio-politic al discursului dintre Est și Vest privind schimbările demografice.

În interiorul acestui proiect derulat în cadrul European Theatre Convention, cu sprijinul Comisiei Europene, programul Cultura, opt teatre au încheiat parteneriate bilaterale. În cadrul fiecăreia dintre aceste parteneriate a fost comisionată câte o piesă de teatru având la bază teme legate de topicul proiectului. Aceste noi texte s-au concretizat în 5 spectacole. Art of Agening – 1st Theatre & Science Festival reunește aceste coproducții europene, care au intrat deja în repertoriile teatrelor-partenere, într-o viziune mai amplă, cu scopul de a iniția dialogul între artiști, oameni de știință, factori politici și economici, precum și societatea civilă.

Art of Agening – 1st Theatre & Science Festival se va derula în perioada 16-18 aprilie, în cadrul mai larg al primei părți a FEST-FDR2015 (Festivalul European al Spectacolului Timișoara – Festival al Dramaturgiei Românești), eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara, cu sprijinul Ministerului Culturii, al Primăriei și Consiliului Local Timișoara și al Institutului Cultural Român și programat între 15 și 22 aprilie.

 PROGRAMUL  secțiunea FDR  THE ART OF AGEING   secțiunea FEST 
  PROGRAMUL THE ART OF AGE!NG  

 Joi, 16 aprilie 2015

17:30, Sala Mare a Senatului UPT
Conferință de presă

18:00, Sala 2
Discursul de deschidere a Conferințelor și Festivalului THE ART OF AGE!NG

19:00, Sala 2
Spectacol Art of Ageing:
PE CEAS. CU 60 DE MINUTE MAI BĂTRÂN
de Peca Stefan, regia Malte C. Lachmann
Teatrul Național din Timișoara / Badisches Staatstheater Karlsruhe

21:00, Sala Mare
Spectacol Art of Ageing:

CĂPȘUNILE ȘI ORFANII
un concept al Werkgruppe2 / Teatrul Național Craiova – Staatstheater Braunschweig

Vineri, 17 aprilie 2015

09:30 – 10:30, Sala Mare a Senatului UPT
Întâlnirile ETC: Cuvânt de deschidere
Conferințele THE ART OF AGE!NG:
Understanding demographic change / Receptarea modificărilor demografice

conferențiază Dr. George Leeson, Oxford Institute on Population Ageing

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 11:45, Sala Mare a Senatului UPT
Conferințele THE ART OF AGE!NG:
Scientific findings of the ageing phenomena in artistic dialogue with civil society and policy makers / Descoperirile științifice ale fenomenelor de îmbătrânire în dialogul artistic cu societatea civilă și factorii de decizie politică; conferenţiază prof. dr. Birgit Dahlke, Institutul pentru Literatură, Humboldt-Universität Berlin, Ebbe Johansen, vicepreședinte al Age Platform Europe, Alin Gavreliuc, sociolog, Universitatea de Vest

11:45 – 13:00, Sala Mare a Senatului UPT
Opinii. Dialog între experții invitați, artiști, membri ETC și public privind exemple de bună practică, experiențe și idei emergente

13:00 – 14:00 Pauză de prânz

14:00 – 16:00, Sala Mare a Senatului UPT
Creative Ageing – Introducere în programele de teatru intergenerational

16:00 – 16:15 Pauză de cafea

16:15 – 17:30, Sala Mare a Senatului UPT
Adundarea Generală a ETC

19:00, Sala 2
Spectacol Art of Ageing:
FEN FIRES
de Nino Haratischwili, regia Brit Bartkowiak
Deutsches Theater din Berlin și Teatrul Național Slovac din Bratislava

21:00, Sala Mare
Spectacol Art of Ageing:

BOJIM SE DA SE SADA POZNAJEMO (I’m afraid we know each other now)
de Ivor Martinić, regia Dominique Schnizer / Gavella Theatre, Zagreb

Sâmbătă, 18 aprilie 2015

10:00 – 12:30, Sesiuni paralele de lucru pentru membrii ETC

Sala Mică a Senatului, UPT
1) Workshop: European Theatre Pedagogues
Forme inovative de teatru pedagogic, schimb de practici de succes și idei
Innovative theatre pedagogical forms, exchange of best practices and ideas

Sala 108, UPT
2) Workshop: International collaborations in repertory theatre “Do’s and don’ts”
Aspecte privind colaborarea artistică (topic, echipe, limba de comunicare etc.)
Aspecte privind coproducțiile internaționale (parteneriate, programare, comunicare etc.)

12:30 – 14:00 Pauză de prânz

14:00 – 16:00 Workshopuri:
1) Young Europe III
2) European Theatre Lab
3) Theatre Networking

16:00 – 16:30, Sala Mare a Senatului, UPT
Comunicarea rezultatelor / Cuvânt de închidere

19:00, Sala Mare
Spectacol Art of Ageing:
ICH BEFÜRCHTE, JETZT KENNEN WIR UNS (I’m afraid we know each other now)
de Ivor Martinić, regia Miriam Horwitz, Theater und Orchester Heidelberg

21:00, Sala 2
Spectacol de gală:

MARIA DE BUENOS AIRES
muzica Astor Piazzolla, libretul Horacio Ferrer, un spectacol de Ada Lupu / Teatrul Național

   
   
   
   
   

 

 PROGRAMUL  secțiunea FDR  THE ART OF AGEING   secțiunea FEST