Skip to content Skip to footer

Programele si strategiile proprii

  1. PROGRAME DE BAZĂ

Național. Programul vizează crearea de spectacole pe texte din dramaturgia clasică și contemporană românească, precum și pe scenarii de teatru scrise de autori sau regizori români, respectiv rescrieri dramatice contemporane ale unor mari titluri din literatura românească. Programul urmărește evoluția identității dramaturgiei naționale în contextul dramaturgiilor europene și internaționale, ca voce distinctă, armonioasă și coerentă, precum și promovarea tinerilor autori români de texte sau scenarii de teatru.

Clasic Contemporan. Programul include crearea de spectacole pe texte din dramaturgia universală, clasică și contemporană. Programul urmărește și promovează tendințele spectacologice ale prezentului, din perspectiva tematică și, de asemenea, din perspectiva estetică și a formulelor de exprimare artistică și urmărește promovarea autorilor dramatici ai lumii.

Infant. Programul vizează familiarizarea copiilor și adolescenților cu spectacolul de teatru, prin proiecte dedicate. Programul are un ritm de dezvoltare impus de limitarea numerică a acestuia, fiind bienal. Totodată, programul are o importanță strategică, dat fiind că funcționează ca declanșator de interes, iar beneficiarii acestuia devin, în timp, beneficiari ai programelor dedicate publicului tânăr și matur.

MixART. Programul are ca scop atragerea către spectacolul de teatru a unui public cu interes prioritar în alte forme de artă (dans, muzică, arte vizuale etc.). Programul se adresează unui public eclectic, în marea sa majoritate tânăr și avangardist, curios de forme noi de expresie artistică, ca și de arta sincretică. Programul este bienal și cuprinde spectacole de teatru-dans, musical, performance, instalații, spectacole – concert etc.

Față în față Programul reprezintă un laborator de cercetare și dezvoltare a artei actorului. De asemenea, programul vizează crearea unor spectacole pentru  publicul tânăr, dornic de proximitate cu spațiul de joc și cu actorul în momentul actului teatral, respectiv crearea unui tip de spectacol-laborator.

CelebrART Programul vizează crearea de spectacole și de evenimente în context aniversar, campanii, aniversarea unor artiști sau spectacole relevante din repertoriul Teatrului Național (Anul Molière, Anul Ion Luca Caragiale, Anul Eugène Ionesco, Ziua Culturii Naționale, prezentarea unor platforme de spectacole) etc.

 

  1. PROGRAME CONEXE

FEST-FDR. Programul este concretizat prin organizarea Festivalului European al Spectacolului Timișoara – Festival al Dramaturgiei Românești. Formula bipartită consolidează programul ca cercetare teatrală a dramaturgiei românești, în relevanța sa culturală și socială, prin modulul FDR, continuând și dezvoltând festivalul organizat de Teatrul Național de peste patru decenii și, în egală măsură, pune arta teatrală românească în dialog cu noile forme de artă teatrală dezvoltate pe plan internațional, reunite în cadrul modulului FEST.

Diversitate Programul reunește spectacolele și inițiativele create în contextul și în concordanță cu principiile Capitalei Europene a Culturii, atât în perioada care precede Anul Capitalei Europene a Culturii, cât și pe durata acestuia și, ulterior, în etapa de dezvoltare a consecințelor sociale și culturale ale programului, până la finalul mandatului. Programul vizează aportul direct al Teatrului Național la dezvoltarea comunității la nivelul relațiilor interumane, dar și la nivel social, economic și civic.

CND. Concursul Național de Dramaturgie se adresează dramaturgilor de limbă română, debutanți sau consacrați, din România și din diaspora. Programul urmărește descoperirea de noi texte de teatru și promovarea acestora prin montarea pieselor câștigătoare pe scena Teatrului Național. Programul este bienal și continuă programele similare dezvoltate de Teatrul Național începând din 2005.

A ut DOR. Programul face parte din strategia de marketing, fiind conceput ca o formulă de a face cunoscută activitatea Teatrului Național și unui public încă necunoscut, nefamiliarizat cu spectacolul de teatru. Programul vizează programarea unor spectacole din repertoriul Teatrului Național sau, după caz, crearea unor spectacole noi sau a altor evenimente teatrale pe scena A ut DOR, în aer liber, în Parcul Civic, în spațiul adiacent Sălii 2.

În scenă. Programul se implică în formarea profesională a studenților și masteranzilor secţiei de actorie a Facultăţii de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest. În cadrul programului, Teatrul Național pune la dispoziție infrastructură și personal tehnic pentru prezentarea producțiilor semestriale, anuale sau de licență ale studenților. Totodată, programul vizează acomodarea studenților secţiei de actorie a FMT cu practica de scenă, prin participarea la repetiții și castinguri organizate de Teatrul Național, precum și alte formule de suport.

Virtual. Programul reunește o serie de inițiative punctuale, derulate în mediul on-line. Astfel, programul dezvoltă proiecte privind difuzarea on-line a unora dintre spectacolele din repertoriu în perioada în care, conform reglementărilor epidemiologice, activitatea cu publicul este reglementată sau suspendată. De asemenea, un alt demers realizat în cadrul programului este turul artistic on-line al Teatrului Național, precum și digitalizarea cărții Istoria Teatrului Național „Mihai Eminescu” Timișoara. 1945-2005 de Mariana Voicu. În sfârșit, programul include o platformă on-line de piese contemporane românești, o arhivă on-line a spectacolelor Teatrului Național și o stagiune virtuală, în cadrul căreia publicul poate viziona on-line, contra cost, spectacole din repertoriul instituției, precum și o serie de ateliere o-line.

Cartea de teatru. Programul are ca scop editarea și publicarea de cărți de teorie teatrală sau de texte contemporane, atât românești, cât și străine, în traducere românească, precum și completarea colecției aTeNT cu caietele-program ale spectacolelor intrate în repertoriu.

Atelierele de artă teatrală. Programul vizează continuarea procesului de perfecționare a artei actorilor prin stagii de pregătire profesională.

  1. PROGRAME ADIACENTE

Egal. Programul vizează construirea pentru 2023 a unei geografii teatrale europene care să graviteze în jurul numelor de rezonanță din cultura României. Programul se constituie inclusiv ca formulă de suport pentru programul Diversitate, dedicat Capitalei Europene a Culturii și prevede realizarea unor coproducții internaționale care să aibă în centrul lor personalități ale culturii românești. Spectacolele vor fi realizate de teatrele-partenere și jucate la Timișoara în anul 2023, anul Capitalei Europene a Culturii, creând o panoramă europeană a culturii românești, prin intermediul teatrului. De asemenea, programul imaginează crearea unui circuit cultural fluent atât în ce privește comunicarea și schimbul de experiență între profesioniști, cât și în ce privește difuzarea spectacolelor, respectiv în ce privește creșterea numărului de beneficiari. Astfel, tot în interiorul acestui program sunt prevăzute turnee și schimburi de spectacole cu alte instituții de spectacol din România și din afara ei.

Reflector TNTm. Programul are ca scop implicarea artiștilor independenți (actori, regizori, scenografi) în activitatea artistică a Teatrului Național și vizează realizarea de spectacole și evenimente care să le pună în valoare talentul și abilitățile într-o infrastructură teatrală profesionistă.

Întâlniri. Programul urmărește realizarea de proiecte în parteneriat cu organizații neguvernamentale și alte instituții. Programul se definește printr-o mare adresabilitate și consolidează trăsăturile definitorii ale comunității (spiritul de comunitate, de bună înțelegere și vecinătate), dar și de obținere împreună a unui produs cultural.

Proiect de management