Skip to content Skip to footer

Informatii publice


Teatrul Național „Mihai Eminescu” furnizează următoarele informații de interes public în baza Legii nr. 544 din 2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile publice, articolul 5, și în conformitate cu normele de aplicare prevăzute prin HG 123 din 2002:

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției
  2. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor, compartimentelor, structurilor funcţionale, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei
  3. Persoanele din conducerea instituţiei publice şi persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice
  4. Date de contact
  5. Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil și drepturi salariale;
  6. Programele și strategiile proprii, conform contractului de management;
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public doc MODEL CERERE – TIP
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. achiziţii publice

doc Programul anual de achiziții publice

doc Lista contractelor încheiate în 2021

 

j) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
MODEL 1 RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (MODEL 1)
MODEL 2 RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (MODEL 2)

 

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2022

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2021

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2020

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2019

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2018

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2017

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2016

doc Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 2015

 

Raport de activitate TNTm(Anexa 3 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001)

doc Raport de activitate 2021

doc Raport de activitate 2020

doc Raport de activitate 2019

doc Raport de activitate 2018

doc Raport de activitate 2017

 

Documente integritate

doc Raport 2022

doc Raport 2021

doc Raport 2020

doc Raport 2019

doc Raport 2018

doc Raport 2017

doc Planul de integritate

doc Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională pentru implementarea SNA 2021-2025