Skip to content Skip to footer

Ada Hausvater


 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Teatrul Național
„Mihai Eminescu”
Timișoara
Perioada 1.10.2005 – prezent

Numele și adresa angajatorului Ministerul Culturii și Cultelor / Ministerul Culturii și Patrimoniului Național / Ministerul Culturii / Ministerul Culturii și Identității Naționale / Ministerul Culturii, bd. Unirii nr. 22, cod poștal 030833 sector 3, București

Tipul activității sau sectorul de activitate
management cultural / teatru
Funcția Manager

Principalele activități și responsabilități
– organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii instituţiei pe baza obiectivelor şi a indicatorilor culturali cuprinşi în
proiectul de management
– consolidarea noii identități a TNTm ca Centru teatral internațional
– furnizarea de instrucțiuni și îndrumări de sprijin în gestionarea activităților de zi cu zi ale instituției, asigurând nivelul
artistic al tuturor spectacolelor
– dezvoltarea politicilor teatrale
– construirea programului, sezonului și strategiei teatrului
– definirea unei identități reale, contemporane a TNTm
– crearea, antrenarea și impunerea în conștiința publică a trupei de teatru TNTm, ca valoare pe plan național
– atragerea către TNTm a numeroși profesioniști de valoare, prin angajare sau prin colaborare, după caz
– crearea și consolidarea echipei tehnice TNTm, profesionistă, calificată în meseriile specifice de teatru
– implicarea în procesul de evoluție a societății prin programe și proiecte dedicate grupurilor vulnerabile, proiecte de
accesibilizare a actului teatral față de cetățean, proiecte cultural-identitare etc.
– recuperarea pentru teatru a unei clădiri istorice abandonate – fostul manej imperial, actuala Sala 2 TNTm
– îmbogățirea infrastructurii teatrale a Timișoarei și a României cu două noi săli de teatru în Timișoara – Sala 2 TNTm (220 de
locuri) și Studio „Uțu Strugari” (50 de locuri), triplând astfel numărul de spații de joc ale Teatrului, după peste 60 de ani de la
înființarea sa
– îmbogățirea infrastructurii Teatrului Național cu prima clădire proprie, prin înscrierea Sălii 2 TNTm în domeniul public al
statului şi darea acesteia în administrarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara
– îmbogățirea infrastructurii teatrale a României cu atelierele de producție „Fabrica de decoruri”, prima structură cu o linie
profesională de producție de decoruri din România
– includerea, în urma acțiunilor de lobby, a proiectului privind lucrările de modernizare și restructurare a Sălii 2 TNTm în OUG
42/2019, respectiv în OUG 83/2022
– includerea Teatrul Național în circuitul cultural european prin afilierea și participarea la rețele teatrale europene (Atelier
Européen de la Traduction, European Theatre Convention, European Festival Association, organizarea întâlnirii europene a rețelei
The Fence etc.)
– dezvoltarea festivalului de tradiție al TNTm și transformarea lui în FEST-FDR (Festivalul European al Spectacolului Timișoara –
Festival al Dramaturgiei Românești), ca eveniment cu relevanță internațională
– conceperea, coordonarea și gestionarea programului Teatrului Național dedicat Capitalei Europene a Culturii
– descoperirea și integrarea de tinere talente în colectivul de actori
– dezvoltarea și profesionalizarea trupei de actori
– crearea unui sistem de programare a spectacolelor anticipativ, transparent, prietenos cu spectatorul
– educarea și cultivarea publicului prin repertoriu și evenimente
– promovarea unui sistem de cunoaștere și dialog cu beneficiarul prin sesiuni Q&A, dialoguri publice, chestionare etc.
– asigurarea continuității activității TNTm în condiții financiare foarte dificile – coordonarea, căutarea și găsirea de soluții de
ieșire din blocajele iscate de oficialități (procesele cu Direcția Fiscală a Municipiului, blocarea, în consecință, a finanțărilor
în anul CEaC etc.)
– inițierea și coordonarea de acțiuni de fundraising și aplicații pe proiecte
– organizarea Conferinței Internaționale a European Theatre Convention, a Adunării generale a ETC și a Festivalului European Art of
Ageing al ETC – cea mai extinsă rețea de teatre publice din Europa (2015, 2023)
– creșterea cu 164% a numărului spectatorilor TNTm în decurs de un deceniu
– creșterea numărului lunar de reprezentații cu 95% în decurs de un deceniu
– inițierea primelor demersuri publice locale și naționale privind intrarea Timișoarei în cursa pentru titlul de Capitală Europeană a
Culturii
– înființarea legală a asociației Timișoara – Capitală Culturală Europeană
– asigurarea unui standard calitativ ridicat pentru producțiile Teatrului Național din Timișoara
– inițierea și dezvoltarea colecției de publicații despre teatru, aTeNT , reunind 33 reviste și 24 de cărți, precum și cataloagele și
caietele-program ale spectacolelor TNTm
– asigurarea unui sistem de control intern managerial eficient și conform

Școala doctorală a Universității de Artă Teatrală și Cinematografică București

Perioada 2021- 2022

Numele și adresa angajatorului
Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică București, Str. Matei Voievod 75-77, cod poștal 021452, București

Tipul activității sau sectorul de activitate
referent în comisia de susținere publică a tezei de doctorat

Principalele activități și responsabilități Întocmirea și susținerea în cadrul comisiei a Referatului de apreciere asupra tezei de doctorat, cu precizarea aspectelor generale referitoare la teză și la actualitatea tematicii, cu evaluarea contribuțiilor originale, diseminarea rezultatelor, recomandări și propuneri

Facultatea de Muzică și Teatru Timișoara

Perioada 27.09.2017 – prezent

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Vest Timișoara, str. V. Pârvan nr. 4, cod poștal 300233, Timișoara

Tipul activității sau sectorul de activitate
Activitate didactică și de cercetare în domeniul artei teatrale
Funcția Conferențiar universitar

Principalele activități și responsabilități
– Conceperea și susținerea cursurilor „Relația actor – regizor”, „Introducere în arta regiei” ,„Drumul de la text la spectacol” și
„Sisteme alternative în arta actorului”
– Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de licență și de absolvire (disertaţie)
– Îndrumarea de proiecte de absolvire, de lucrări de disertație sau de absolvire pentru toate formele de pregătire postuniversitară,
prevăzute în planul de învățământ
– Coordonator științific de doctorat
– Realizarea examenelor finale ale studenților anului II master: La o cafea, de dimineață. Un exercițiu (2023), O noapte furtunoasă.
Un exercițiu după I.L. Caragiale (2021), Casa de pe graniță de Sławomir Mrožek (2019), Steaua fără nume de Mihail Sebastian (2018)

Teatre din România și Republica Moldova

Perioada 1993 – prezent

Tipul activității sau sectorul de activitate
Artele spectacolului
Funcția Regizor artistic de teatru

Principalele activități și responsabilități Despre dragoste, cu dragoste (2021, Teatrul Național Timișoara)
O noapte furtunoasă după I.L. Caragiale (2021, Teatrul Național Timișoara)
Casa de pe graniță de Sławomir Mrožek (2019, Teatrul Național Timișoara)
Steaua fără nume de Mihail Sebastian (2018, Teatrul Național Timișoara)
Hamlet, scenariu după W. Shakespeare (2016, Teatrul Național Timișoara)
demo.Hamlet.concert Subcarpați (2015, Teatrul Național Timișoara)
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, după Camil Petrescu (2015, Teatrul Național Cluj)
Maria de Buenos Aires, muzica Astor Piazzolla, libretul Horacio Ferrer (2014, Teatrul Național Timișoara)
Anna Karenina de Helen Edmunson după Lev Tolstoi (2013, Teatrul Național Timișoara)
Doi gentlemani din Verona de W. Shakespeare (2013, Teatrul Național Cluj)
Copenhaga de Michael Frayn (2012, Teatrul Național Timișoara)
O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale (2011, Teatrul Național Timișoara)
La răscruce de vânturi după Emily Brontë (2011, Teatrul Național Cluj)
Eminescu (2011, Teatrul Naţional Timişoara)
Seară de Crăciun (2008, Teatrul Naţional Timişoara şi Opera Naţională Română Timişoara)
Trei surori de A. P. Cehov (2008, Teatrul Naţional Timişoara)
Mărturisiri – Viaţă de copil autist, scenariu propriu (2006, Teatrul Naţional Timişoara)
Teibale și demonul ei de Isaac Bashevis, regia A. Hausvater (2007, Teatrul Național Iași, asistență de regie)
Scrinul negru sau Manifestul broaştei ţestoase după George Călinescu (2005, Teatrul Naţional Timişoara)
Un simplu joc fără urmări de Jean Dell şi Gerald Sibleyras (2004, Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti)
Dansează… fetele Mundy! de Brian Friel (2004, Teatrul Naţional Iaşi)
Bucătăria de Arnold Wesker (2004, Teatrul „G. Petculescu” Reşiţa)
Anatol, scenariu după Arthur Schnitzler (2003, Radio România Cultural, teatru radiofonic)
Prăbușirea casei Usher, scenariu după Edgar Allan Poe (2003, Radio România Cultural, teatru radiofonic)
Prăpăstiile Bucureştilor după Matei Millo (2003, Teatrul Nottara)
Când Isadora dansa de Martin Sherman (2002, Teatrul Naţional Chişinău, Republica Moldova)
Minciuna din mine de Sam Shepard (2001, Teatrul Nottara)
Împăratul muştelor de N. Williams după W. Golding (2001, Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ)
N-avem bani! Nu plătim! de Dario Fo (2000, Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti)
Beatles!… Şi toată lumea era a mea de Sherman Macdonald (2000, Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ)
M… Butterfly de David Henry Hwang (1999, Teatrul Odeon București)
Cântecul lebedei (1997, Teatrul Național Iaşi)
Tigrul de Murray Schisgal (1996, Teatrul Odeon București)
Pericle de W. Shakespeare, regia A. Hausvater (1996, Teatrul Odeon, asistență de regie)
Cumetrele de Michel Tremblay, regia P. Bokor (1994, Teatrul Odeon, asistență de regie)
La Țigănci după Mircea Eliade, regia A. Hausvater (1993, Teatrul Odeon, asistență de regie)

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada
2023
Numele și tipul instituției
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale
Management cultural
Tipul calificării / diploma obținută
Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ
Program de perfecționare

Perioada 2018

Numele și tipul instituției Universitatea de Arte Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6, cod poștal 540057, Târgu Mureș

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale
Doctor habilitat / Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat „Teatru și artele spectacolului”
Tipul calificării / diploma obținută Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3886/2018

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ
Post-doctoral
Perioada
2011
Numele și tipul instituției
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Teatru
Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale
Doctorat
Tipul calificării / diploma obținută
Diplomă de Doctor
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ
Doctoral

Perioada

2010
Numele și tipul instituției
Centrul pentru Pregătire Profesională în Cultură
Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale
Management cultural
Tipul calificării / diploma obținută
Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ
Program de perfecționare
Perioada
1997
Numele și tipul instituției
Academia de Teatru și Film București
Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale
Regie de teatru/ conceperea, crearea și montarea de spectacole de teatru abilități de învățare / aptitudini verbale, spațiale și de percepție a formei / aptitudini de comunicare / viteză de reacție / capacitatea de a lua decizii/ capacitatea de selectare și coordonare a echipei artistice a spectacolului / capacitatea de selectare a distribuției optime în funcție de conceptul spectacolului / capacitatea de a respecta termenele de producție a spectacolului / capacitatea de a colabora la toate nivelurile (artistic, tehnic, de producție) / coordonarea și conducerea tuturor repetițiilor spectacolului

Tipul calificării / diploma obținută
Diplomă de licență
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ
Superior

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă româna

Limbi străine cunoscute: engleza
Nivel: excelent (citit, scris, vorbit)

Limbi străine cunoscute: franceza
Nivel: bine (citit), satisfăcător (scris, vorbit)

Cărți publicate / Scenarii proprii / Traduceri din limba engleză
– O noapte furtunoasă. Un exercițiu după I.L Caragiale (2021, scenariu propriu)
– Steaua fără nume. Exercițiu de actorie după Mihail Sebastian (2019, scenariu propriu)
– Scrinul negru, scenariu de teatru după romanul Scrinul negru de G. Călinescu 2018, Editura Universitaria Craiova
– Manifestul broaștei țestoase. Sistemul de regie al lui Vsevolod Meyerhold și teatrul românesc contemporan – de la teorie la
exemplificări scenice, Editura Universitaria Craiova, 2017
– Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (2015, scenariu propriu)
– Doi gentlemani din Verona de W. Shakespeare (2013, traducere, scenariu propriu)
– Anna Karenina de Helen Edmundson după Tolstoi (2012, traducere)
– Wuthering Heights de Emily Brontë (2012, traducere, scenariu propriu)
– Mărturisiri – Viaţă de copil autist (2006, scenariu propriu)
– Dancing at Lughnasa de Brian Friel (2004, traducere)
– Prăpăstiile Bucureștilor de Matei Millo (2003, scenariu propriu)
– When she danced de Martin Sherman (2002, traducere)
– A Lie of the Mind de Sam Shepard (2001, traducere)
– Lord of the Flies de N. Williams după W. Golding (2001, traducere)
– Beatles!… and all world was mine de Sharman Macdonald (2000, traducere)
– M… Butterfly by David Henry Hwang (1999, traducere)
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE ORGANIZATORICE
– Cunoștințe aprofundate de management cultural și leadership în secțiunea teatru
– Capacitatea de a reconstrui, introduce și promova pe piața socială și de artă identitatea unei noi dimensiuni în materie de teatru
– Cunoștințe extinse despre relații publice, politici și proceduri
– Cunoașterea aprofundată a artelor teatrale și a industriei teatrului
– Capacitatea de a motiva și concentra energia unui colectiv de teatru
– Abilitatea de a organiza sarcini și de a comunica eficient, abilități organizaționale puternice
– Abilitatea de a lucra independent, precum și abilități complete de delegare a sarcinilor
– Abilitatea de a conduce, organiza și dezvolta departamentele interne ale unui teatru pentru a obține cele mai bune rezultate
– Capacitatea de eficiență și de a lua decizii sub presiune
– Cunoașterea aprofundată a regiei artistice și a modului de lucru cu echipa artistică și tehnică de scenă, precum și cu echipa de
producție și administrativă
– Competențe în cea mai mare parte a programelor Microsoft Office; avansat în utilizarea internetului

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE TEHNICE
– Competențe în cea mai mare parte a programelor Microsoft Office; avansat în utilizarea internetului

PERMIS DE CONDUCERE Permis de conducere categoria B

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
Aptitudini manageriale – Membru în comisiile de evaluare a managementului în cadrul Ministerului Culturii
– Membru în echipa de proiect constituită la nivelul Ministerului Culturii privind legislația specifică
– Membru în comisia de dialog social constituită la nivelul Ministerului Culturii
– Membru în echipa constituită de cabinetul Primului-Ministru privind adaptarea instituțiilor de cultură la starea de alertă
– Participant invitat la lucrările Comisiei pentru Cultură din cadrul Camerei Deputaților
– Membru în task-force-ul Cultură din Consiliul de Strategie și consiliere economică al Consiliului Județean Timiș
– Reprezentantul Ministerului Culturii în Consiliul director al Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii
– Participare la sesiunea de informare regională organizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, partener al
Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în cadrul proiectului Viziune Strategică și Coerentă pentru
Sectorul Cultural.
– Membru cooptat prin vot deschis în board-ul European Theatre Convention
– Membru al juriului în cadrul concursului de dramaturgie Talking about borders, organizat de Ministerul Austriac al Afacerilor
Europene, PEN Club Austria și Institutul Cultural Român
– Speaker în cadrul evenimentului Maraton pentru educație antreprenorială, proiect dedicat conștientizării tinerilor asupra
importanței digitalizării în activitatea antreprenorială, în panelul dedicat educației vocaționale

Aptitudini didactice
– concept și susținere Masterclass de regie „Through the looking glass of theatre. The journey from story to theatre show”, Departamentul Regie, Academia de Teatru Shanghai, China, 2019
– susținerea și promovarea tinerilor studenți, masteranzi și absolvenți ai Facultății de Teatru și Muzică Timișoara prin implicarea lor în proiectele TNTm și în procesul artistic și tehnic de scenă, 2013 – prezent
– concept și susținere Workshop de arta actorului, Teatrul Național Iași, 1998

Recunoașteri publice

– Premiul special al UNITER pentru contribuția remarcabilă la viața multiculturală a Timișoarei (2023)
– Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția adusă la contribuția importantă la dezvoltarea culturală a țării,
acordat de Președintele României Teatrului Național din Timișoara (2021)
– Premiul pentru rezultate remarcabile în carieră, acordat de Inițiativa Ecologistă Europeană și Uniunea Ziariștilor Profesioniști
din România, în cadrul Galei Green Woman (2021)
– Premiul de excelență pentru promovarea excelenței în domeniul artelor spectacolului și pentru contribuția adusă la promovarea
valorilor culturii timișorene, acordat de Primăria Municipiului Timișoara în țară și în străinătate (2019)
– Nominalizare la Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru Cea mai bună adaptare pentru teatru pentru Scrinul negru, scenariu
de teatru după romanul Scrinul negru de G. Călinescu (2019)
– Diplomă de Excelență, acordată de Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara (2019)
– Premiul Galei Excelenței Bănățene, acordat de Consiliul pentru excelență (reprezentat de filiala Timișoara a Academiei Române și
Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” și Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara (2018)
– Premiul special al UNITER pentru proiecte inedite şi realizări remarcabile acordat Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din
Timişoara pentru realizarea Sălii 2 (2017)
– Trofeul de Excelență pentru Cultură, pentru un teatru emergent, profund racordat la public și asumat în spațiul civic și social al
orașului, cu inițiative curajoase și proiecte manageriale și artistice ambițioase și vizionare, acordat de Camera de Comerț și
Industrie Timiș (2016)
– Premiul de Excelență pentru promovarea culturii, susținerea toleranței, libertății de exprimare și diversității culturale, acordată
de Camera de Comerț și Industrie Timiș (2015)
– Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres, titlu acordat de Ministerul Culturii și Comunicației din Franța (2012)
– Diplomă de excelență acordată de Președintele de onoare al Studio ATIPIK, ÎPS Nicolae Corneanu (2011)
– Senator de onoare al Universității de Vest, titlu acordat de senatul Universității de Vest Timișoara (2010)
– Peste 300 de interviuri și apariții în presa locală, națională și internațională